Zajamčena minimalna naknada

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i to u člancima od članka 23. do 40. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. To je pravo kojim RH jamči svojim građanima, bilo da su državljani RH ili stranci sa prijavom stalnog boravka, da mogu ostvariti zajamčeni prihod i zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni PU HZSR-a imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, kao i za sve članove kućanstva morate dostaviti preslike osobnih iskaznica. Kod ovog prava u postupku će socijalni radnik izaći na teren i posjetiti Vas u Vašem kućanstvu, ispitivajući sve okolnosti koje se odnose na stjecanje navedenog prava, kao i uvid u stanje Vašeg kućanstva. U stjecanju ovog prava provjeravat će se detaljno Vaše imovno stanje, bilo stanje pokretnina, bilo nekretnina, kao i prihodi koje ostvarujete, te stanje na otvorenim bankovnim računima. Ukoliko ste radno sposobna osoba u starosti do 60 godina uvjet za stjecanje prava Vas i Vaših radno sposobnih članova kućanstva koji nisu na redovnom školovanju je da ste prijavljeni kao tražitelji posla na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Sukladno načelu socijalne pravičnosti, prema kojem korisnik ili kućanstvo koje ostvaruje naknade i usluge iz sustava socijalne skrbi ne može njihovim korištenjem postići povoljniji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život ostvaruje radom ili po osnovi prava koja proizlaze iz rada. S toga će ovaj postupak biti proveden sa iznimnom pažnjom od strane stručne službe, provjeravajući sve okolnosti koje su dovele određenog pojedinca ili kućanstvo da su tražitelji zajamčene minimalne naknade. U tom smislu korisnik ne smije imati zapreke za ostvarivanje prava, a one mogu biti posjedovanje druge nekretnine osim one u kojoj živi, posjedovanje vrijednije pokretnine poput vrednijeg automobila, umjetnina ili ušteđevine. Također ukoliko je korisnik radno sposoban, a nije uredno prijavljen na Hrvatski zavod za zapošljavanje kao tražitelj posla, smatra se ne traži aktivno posao, pa ću mu biti uskraćeno i ovo pravo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *