Ropstvo na našem području

Povijest Ropstva na području bivše Jugoslavije:

Antičko doba:

U antičkom dobu, područje Jugoslavije bilo je domaćin različitim kulturama, uključujući Rimsko Carstvo. Ropstvo je bilo uobičajena pojava, a robovi su se koristili u poljoprivredi, rudarstvu i kućanstvima. Rimljani su često zarobljavali ljude tijekom osvajanja i ratova.

Srednji vijek:

U srednjem vijeku, različite srednjovjekovne države i kraljevstva na području bivše Jugoslavije također su prakticirale ropstvo. Ropstvo je bilo povezano s ratovima i pljačkanjem, a zarobljenici su često postajali robovi.

Osmansko Carstvo:

Tijekom vladavine Osmanskog Carstva, koje je zahvatilo dijelove Balkana, ropstvo je bilo prisutno, ali su i mnogi stanovnici područja postajali “kmetovi” ili “raja” koji su bili vezani uz zemlju, što je imalo određene sličnosti s robovlasničkim odnosima.

Novo doba:

U modernom dobu, posebno tijekom razdoblja prije i poslije Prvog svjetskog rata, te tokom Drugog svjetskog rata, područje Jugoslavije bilo je svjedokom raznih oblika prisilnog rada, uključujući i robovlasničke uvjete. Tokom Drugog svjetskog rata, nacistički saveznici su provodili politiku prisilnog rada i masovnih deportacija.

Socijalistička Jugoslavija:

Nakon Drugog svjetskog rata, Jugoslavija postaje socijalistička federativna država pod vodstvom Josipa Broza Tita. Iako je formalno ukidanje ropstva bilo deklarirano, postojala su izvješća o prisilnom radu i ograničenjima slobode kretanja pojedinaca, kako iz političkih razloga, ali i gospodarskih razloga, a pogotovo u postratnom periodu i kroz provođenje prisilne urbanizacije, migracija selo – grad i sl.

Raspad Jugoslavije:

Raspad Jugoslavije tijekom devedesetih godina doveo je do niza sukoba na tom području, uključujući i ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te na Kosovu. Tijekom tih sukoba, događali su se brojni zločini protiv čovječnosti, uključujući prisilni rad, seksualno nasilje i druge oblike zlostavljanja koji su imali obilježja robovlasništva, a bili su prije svega etničkog i vjerskog karaktera.

Povijest ropstva na području bivše Jugoslavije obuhvaća različita razdoblja i kontekste, od antičkog doba do suvremenih sukoba tijekom raspada države. Iako je formalno ropstvo ukidano, prisilni rad i zlostavljanja ostali su prisutni kroz razne povijesne epohe. Razumijevanje ove povijesti pomaže nam bolje sagledati složenost društvenih i političkih promjena na ovom području.

Danas pogotovo u tijeku migrantske krize nerijetke su pojave modernog ropstva, a pogotovo na izoliranim poljoprivrednim imanjima i zabačenim gospodarskim jedinica, a pogotovo slučajevi seksualnog ropstva gdje su ljudi bezobzirno izloženi torturi i iskorištavanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *