Prva usluga

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bismo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavan rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na stjecanje statusa njegovatelja u članku 79. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedenu uslugu?

Prva socijalna usluga sadrži:

1. inicijalni razgovor

2. informiranje korisnika o pravima i pružateljima usluga

3. primjenu instrumenata za procjenu općih rizika za dobrobit djeteta

4. iniciranje žurnih intervencija u slučaju ugrožene sigurnosti i/ili osnovnih životnih potreba korisnika.

Prvu socijalnu uslugu pruža stručni radnik Zavoda prilikom prvog kontakta s korisnikom kojem nije priznato pravo u sustavu socijalne skrbi odnosno nije poduzeta mjera ili radnja iz nadležnosti Zavoda ili ako je od njezina poduzimanja prošlo više od šest mjeseci, a korisnik se obraća zbog istih ili novih potreba.

Kako ostvariti navedenu uslugu?

Prema mjestu prebivališta obratiti se područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *