Prava

Prava, naknade i usluge

 • Inkluzivni dodatak
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Osobna asistencija
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Smještaj
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Organizirano stanovanje
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Boravak
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Pomoć u kući
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Rana razvojna podrška
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Psihosocijalna podrška
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Obiteljska medijacija
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Socijalno mentorstvo
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Psihosocijalno savjetovanje
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Stručna procjena
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Savjetovanje
  sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Usluga sveobuhvatne procjene i planiranja
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Prva usluga
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Naknada za redovito studiranje
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Naknada za pogrebne troškove
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Naknada za osobne potrebe
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Naknada za troškove stanovanja
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Naknada za ugroženog kupca energenta
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Zajamčena minimalna naknada
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Osobna invalidnina
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute…
 • Jednokratna naknada kao pravo
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz pravo jednokratne naknade je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati…
 • Kako ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?
  *sve navedeno u ovom članku vezano uz pravo doplatka za pomoć i njegu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava…