PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu i to u članku 49. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

Kako ostvariti navedeno pravo?

Zahtjevom se obratiti mjesno nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Koji su kriteriji za priznavanje ovoga prava propisuje se pravilnikom od strane mjesno nadležnog Ministarstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *