Osobna asistencija

sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bismo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavan rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o osobnoj asistenciji (Narodne novine broj:NN 71/23) regulirano je zakonskim odredbama sadržaj navedene usluge. Također uz zakon je donešen i pripadajući pravilnik, PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE, UTVRĐIVANJU CIJENE, SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV TE NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA (Narodne novine broj:NN 96/2023).

Riječ je o usluzi koja je namijenjena odraslim osobama, znači osobi starijoj od 18 godina. Kako je i navedeno u Zakonu osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

Zahtjev za osobnu asistenciju možete podnijeti u mjesno nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema Vašem mjestu prebivališta, obrazac možete pronaći na samim stranicama Zavoda poveznica obrasci .

Usluga se najvećim dijelom plaća iz sredstava državnog proračuna, uz vrlo male iznose participacije 1%-2%, a ovisno o Vašim prihodima. Maksimalni broj sati usluga najvećim dijelom propisan je u članku 34. Zakona, dok konačni broj sati ovisi o individualnoj procjeni stručnih radnika metodologijom utvrđenoj u samom pravilniku, koja ne može biti veća od maksimalnog broja iz osnovnih uvjeta. Kako bi i sami provjerili opće uvjete to možete učiniti na slijedećoj poveznici osnovni uvjeti za osobnu asistenciju . Ukoliko osoba nema važeći nalaz i mišljenje uz ostvareni stupanj invaliditeta, vještačenje također može učiniti putem područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dok je Barthelov indeks potrebni pribaviti kod liječnika specijalista (fizijatar, neurolog…).

Riječ je o usluzi koja će definitivno značajno obogatiti spektar usluga u sustavu socijalne skrbi, te je za očekivati značajno utjecati na smanjenje pritiska na druge usluge, pogotovo na uslugu smještaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *