Obiteljska medijacija

sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bismo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavan rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama sadržaj i usluge socijalnog mentorstva u članku 87. navedenog Zakona.

(1) Obiteljska medijacija je usluga kojom se u strukturiranom procesu rješavaju sukobi i sporna pitanja između članova obitelji uz pomoć obiteljskog medijatora.

(2) Usluga obiteljske medijacije odobrava se članovima obitelji u svrhu postizanja zajedničkog sporazuma, pregovaranjem o spornim pitanjima.

(3) Usluga obiteljske medijacije pruža se u trajanju od tri do osam medijacijskih susreta u razdoblju do šest mjeseci.

(4) Obiteljsku medijaciju pruža obiteljski medijator u Obiteljskom centru ili kod drugih pružatelja usluga iz članka 162. točke 1. podtočke c) i točaka 3. i 4. ovoga Zakona kao nepristrana osoba, upisana u registar obiteljskih medijatora prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Za navedenu uslugu obratiti se prema mjestu prebivališta područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *