Nhome službena objava

Sa polovicom listopada službeno smo objavili NHome aplikativno rješenje ciljano namijenjeno obiteljskim domovima i manjim domovima za starije. Vjerujemo da će svakako jedan dio domova prepoznati da je važno uz kvalitetan rad sa korisnicima, taj rad kvalitetno i strukturirano dokumentirati, a dio i prikazati srodnicima/bližnjima korisnika kako bi neposredno imali uvid u rad sa korisnicima i kvalitetu skrbi i njege. Online komunikacija se za vrijeme pandemije Covida pokazala kao nezamjenjiva i imperativna, a kao takva prikladna i u dinamici života i obaveza primjerenih današnjici.

Aplikaciju kao i njen sav budući razvoj ne naplaćujemo. Također hosting i godišnji zakup domene nudimo besplatno u paketu. Aplikacija je primarno razvijena korištenjem PHP-a i na bazi MySql, open source tehnologija pod GPL licencom, tako da krajnji korisnik ne plaća nikakve licence za korištenje iste.

U ponudu je uključena sama aplikacija + web stranica + e korisnik modul za članove obitelji. Više o samoj aplikaciji možete naći na poveznici: nhome letak te nas također kontaktirati dodatno za više informacija ili za prezentaciju rada u aplikativnom rješenju.

NHOME tim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *