Naknada za ugroženog kupca energenta

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta i to u člancima od članka 43. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor.

Kako ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo će PU HZSR po službenoj dužnosti priznati onom korisniku i/ili kućanstvu koje je ostvarilo pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili pravo na osobnu invalidninu.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ukoliko ste ostvarili navedeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i/ili osobnu invalidninu ostvariti ćete i pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta. To je sada pravo u iznosu do 500,00kn* (*eur protuvrijednost) mjesečno i odnosi se najčešće na trošak električne energije. Stručni radnici – socijalni radnici unose u informacijski sustav socijalne skrbi rješenje o priznavanju prava, a resorno Ministarstvo po izvršnosti rješenja (od trenutka kada dođe Vaša povratnica) podatke o osobama koje ostvaruju pravo dostavljaju se Financijskoj agenciji, kod koje trebate i vršiti uplatu računa za struju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *