Naknada za pogrebne troškove

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove i to u članku 47. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe:

1. koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i

2. koja je u trenutku smrti bila korisnik:

a) prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili

b) prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Zavoda..

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu nakon smrti korisnika koji za života bio korisnik socijalne usluge smještaja o tome PU HZSR obavještava ustanova socijalne skrbi u kojoj je bio smješten. Ukoliko je umrla osoba bila korisnik zajamčene minimalne naknade onda PU HZSR obavještava ili daljnji članovi obitelji, jedinica lokalne samouprave, liječnici obiteljske medicine i sl.

Da li će se ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ukoliko za korisnika ne postoje osobe koje će podmiriti troškove sahrane, a za života je koristio gore navedena prava, te ukoliko se utvrde osnove za korištenje gore navedenog prava, PU HZSR će pravo priznati. Osobe koje su umrle, a nisu bile korisnici gore navedenih prava, te ne postoje zakonski ili ugovorni obveznici uzdržavanja, niti nema osobe koja želi i može podnijeti navedene troškove bit će sahranjene na teret proračuna jedinice lokalne samouprave. HZSR tražit će naknadu navedenih troškova u ostavinskom postupku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *