Naknada za osobne potrebe

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na naknadu za osobne potrebe i to u članku 44. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se djetetu polazniku osnovne škole i djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

Kako ostvariti navedeno pravo?

Ako Vam mjesno nadležni Centar za socijalnu skrb prizna pravo na smještaj u nekoj od ustanova socijalne skrbi koja ima potpisan ugovor sa Ministarstvom u pravilu će Vam priznati i ovo navedeno pravo. U praksi naravno postoje slučajevi kad pravo nije potrebno priznati, a to je u slučaju kada korisnik socijalne usluge smještaja ima dovoljno sredstava za plaćanje smještaja, te također dovoljno vlastitih sredstava za osobne potrebe.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se u postotku od osnovice iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona i iznosi:

1. 50 % osnovice za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu

2. 70 % osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu.

S obzirom da je osnovica određena 500,00kn*, naknada za osobne potrebe je 250,00kn* u prvom slučaju odnosno, 350,00kn* u drugom slučaju. (* eur protuvrijednost)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *