*sve navedeno u ovom članku vezano uz pravo doplatka za pomoć i njegu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja. U svrhu stjecanja uvida i bolje informiranosti kreirana je i jednostavna infografika.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22) regulirano je zakonskim odredbama pravo na doplatak za pomoć i njegu i to u člancima 55. do 60. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo može ostvariti korisnik. Kako se navodi u Zakonu, priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni Centri za socijalnu skrb (Centri prema mjestu Vašeg prebivališta) imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, ako će isplata ići putem bankovne transakcije. Socijalni radnik će Vas svakako tražiti i prateću dokumentaciju kojom dokazujete svoju potrebu, u ovom slučaju to je medicinska dokumentacija, otpusna pisma, nalazi specijalista. Kako je zapreka za ostvarivanje navedenog prava činjenica sklapanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, vjerojatno će biti zatražen i vlasnički list, već u inicijalnom zahtjevu.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ostvarenje navedenog prava ovisi ovisi o Vašem zdravstvenom stanju. To stanje procjenjuje tijelo koje se zove Zavod za vještačenje, a na osnovu uvida u podnešenu dokumentaciju, kao i uvid u Vaše osobno stanje. Ukoliko tijelo vještačenja procijeni da Vam je potrebna usluga u punom opsegu onda je to materijalno pravo od 600,00kn mjesečno. Ukoliko tijelo vještačenja procijeni da je potrebna usluga u smanjenom opsegu, onda je to materijalno pravo u iznosu od 420,00kn mjesečno. U ovom drugom slučaju Centar mora provjeriti prihode članova kućanstva, koji za samca ne smiju biti veći od 1250,00kn, odnosno ne smiju biti veći od 1000,00kn po članu kućanstva u protivnom zahtjev će biti odbijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *