Kako ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

*sve navedeno u ovom članku vezano uz pravo doplatka za pomoć i njegu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na doplatak za pomoć i njegu i to u člancima 55. do 60. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo može ostvariti korisnik. Kako se navodi u Zakonu, priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni PU HZSR-a imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava ili ih možete preuzeti sa stranica Zavoda. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, ako će isplata ići putem bankovne transakcije. Socijalni radnik će Vas svakako tražiti i prateću dokumentaciju kojom dokazujete svoju potrebu, u ovom slučaju to je medicinska dokumentacija, otpusna pisma, nalazi specijalista. Kako je zapreka za ostvarivanje navedenog prava činjenica sklapanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, vjerojatno će biti zatražen i vlasnički list, već u inicijalnom zahtjevu.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ostvarenje navedenog prava ovisi ovisi o Vašem zdravstvenom stanju. To stanje procjenjuje tijelo koje se zove Zavod za vještačenje, a na osnovu uvida u podnešenu dokumentaciju, kao i uvid u Vaše osobno stanje. Ukoliko tijelo vještačenja procijeni da Vam je potrebna usluga u punom opsegu onda je to materijalno pravo od 600,00kn* mjesečno. Ukoliko tijelo vještačenja procijeni da je potrebna usluga u smanjenom opsegu, onda je to materijalno pravo u iznosu od 420,00kn* mjesečno. U ovom drugom slučaju područni ured mora provjeriti prihode članova kućanstva, koji za samca ne smiju biti veći od 1250,00kn*, odnosno ne smiju biti veći od 1000,00kn* po članu kućanstva u protivnom zahtjev će biti odbijen (* eur protuvrijednost).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *