Jednokratna naknada kao pravo

*sve navedeno u ovom članku vezano uz pravo jednokratne naknade je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na jednokratnu naknadu i to u člancima 45. i 46. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo može ostvariti samac ili kućanstvo. Kako se navodi u Zakonu, to pravo se može ostvariti u slučaju kada samac ili kućanstvo zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni PU HZSR-a imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava ili ih preuzeti sa stranica Zavoda. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, ako će isplata ići putem bankovne transakcije. Socijalni radnik će Vas svakako tražiti i prateću dokumentaciju kojom dokazujete svoju potrebu, npr. ukoliko je razlog Vaš zahtjeva bolest, onda to morate potkrijepiti i pratećim nalazima kojima dokazujete svoje stanje, ali i potrebu, jer sama činjenica bolesti ne znači da će traženo pravo biti i priznato.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ostvarenje navedenog prava ovisi i koliko ste kvalitetno pripremili svoj zahtjev, pogotovo potkrijepili ga činjeničnim dokazima. Socijalni radnik ima pravo procijeniti kroz stručno mišljenje da li Vaš zahtjev smatra opravdanim, te u kojem iznosu. Znači to nije pravo koje Vam pripada po sili zakona, već mogućnost koja mora biti činjenično opravdana.

Kako se i navodi u članku 46. Zakona, jednokratna naknada može tijekom godine biti isplaćena samcu do maksimalnog iznosa od 2.500,00kn*, a kućanstvu do iznosa od 3.500,00kn* (* u eur protuvrijednosti).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *