Inkluzivni dodatak

sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bismo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavan rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o inkluzivnom dodatku (Narodne novine broj: NN 156/2023, poveznica: Zakon o inkluzivnom dodatku – Zakon.hr) reguliran je zakonskim odredbama sadržaj i opseg navedene naknade.

Riječ je o naknadi, materijalnom pravu, koje se priznaje osobi, bez obzira na dob, a u uslijed invaliditeta u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Osnovica za izračun naknade je definirana Odlukom o osnovici za izračun inkluzivnog dodatka („NN 5/2024“, poveznica: NN 5/2024 (12.1.2024.), Odluka o osnovici za izračun iznosa inkluzivnog dodatka – Zakon.hr), te iznosi 120,00 eur.

Temeljem članka 11. Zakona visina inkluzivnog dodatka se dijeli na pet razina i to od 115% osnovice do čak 600% osnovice, odnosno od 138,00 eur do 720,00 eur. U članku 13. Zakona su razvrstane sve kategorije invaliditeta i stupnja oštećenja o kojima ovisi visina same naknade, odnosno zadani su postoci od osnovice iz navedene Odluke.

Ono što svakako treba podvući, da zapreka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak nije niti sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, osiguran smještaj za 1.-3. razine, niti postoji prihodovni cenzus za stjecanje samog prava, kao što je to bio slučaj kod stjecanja prava na doplatak za pomoć i njegu, što je znatan iskorak i ublažavanje posljedica koje donosi sami invaliditet u svakodnevnom životu.

Primjenom ovog Zakona ukidaju se prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, a područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad imaju rok do kraja 2024. godine za priznavanje prava postojećim korisnicima i to sa datumom 1.1.2024. godine. Mora se priznati sa stručnog stajališta da je sa ovim Zakonom, kao i nedavno donesenim Zakonom o osobnoj asistenciji (članak poveznica:Osobna asistencija – Social work (socijala.net)), značajno sustavno unaprijeđen život osoba sa invaliditetom u pogledu prava i usluga koje sustav socijalne skrbi nudi. Primjerice ukidaju se prava na doplatak za pomoć i njegu, koji je postojao u dvije razine, u iznosu od 55,77 eur i 79,77 eur, kao i pravo na osobnu invalidninu koje je iznosila 232,40 eur, uz pravo na umanjenje računa struje mjesečno u iznosu od 66,40 eur, i zamjenjuju sa naknadom u rasponu od 138,00 do 720,00 eur, što je znatno poboljšanje u odnosu na postojeći sustav. Ono što još dodatno treba podvući da je kroz ovaj Zakon dan još dodatni naglasak na život u zajednici osobe s invaliditetom, te i potpuna svjesnost da za kvalitetan život u zajednici su potrebna i značajna materijalna sredstva. Ovo je u tom smislu i iskorak u očekivanju stručnog socijalnog rada da se sustav ciljano sa što izdašnijim pravima i u što širem spektru usluga usmjerava na one najpotrebitije ciljano i precizno, što su svakako osobe sa invaliditetom, a sa ciljem što pravednijeg i uključivog društva.

Obratite se nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad za više informacija oko ostvarivanja ovog prava, a na slijedećoj poveznici Obrasci (socskrb.hr) , možete naći i odgovarajući obrazac, kao i dokumentaciju koju je potrebno priložiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *