e-socijala

Nhome je IT rješenje za djelatnost obiteljskih domova i namijenjeno je pružateljima usluge i jednim dijelom korisnicima, odnosno njihovim bliskim srodnicima

Zmn kalkulator je jednostavna aplikacija gdje korisnici, kao i stručni radnici na terenu mogu jednostavno izračunati iznos zajamčene minimalne naknade u konkretnom slučaju

Zosi je chatbot namijenjen korisnicima usluga socijalne skrbi kako bi više saznali o pravima iz sustava i bili bolje pripremljeni za ostvarivanje istih